samen-sporten

Samen sporten draagt bij aan de gezondheid en biedt een veilige omgeving.

Heel wat jongeren ervaren nog steeds drempels bij het sporten. Om die drempels te verlagen en sport toegankelijker te maken, werkten we samen met diverse sportaanbieders in Utrecht. Er wordt gewerkt op een vlotte toeleiding van jongeren naar sportclubs, betaalbare lidgelden en het toegankelijk maken van sportuitrusting voor iedereen. Buurtsport heeft daarvoor budget beschikbaar gesteld. …

Samen sporten draagt bij aan de gezondheid en biedt een veilige omgeving. Lees meer »